Verslag RG65 Deventer 25 Maart 2018

Een waterig zonnetje, bijna voorjaarsachtige temperaturen (terwijl het nota bene al voorjaar was) en een licht, variabel windje vormden de contouren voor deze zeildag.

Zeventien zeilers, waaronder een deelnemer uit Duitsland, kwamen aan de start.
Gastheer was Zeil- en Motorbootvereniging Deventer met fraai uitzicht over de inham van de IJssel en prima restaurant.

De baan was in eerste instantie Zuid-Oost gericht met 3 boeien aan weerszijden van het kruisrak, waardoor het mogelijk was om de te zeilen baan snel bij te kunnen stellen bij winddraaiingen. En die laatste waren er genoeg, zelfs in die mate dat na één of twee wedstrijden de wind 180 graden draaide waardoor ineens de andere kant op gestart moest worden. Dat bleef de rest van dag zo. Hierdoor konden de boeien min of meer op hun plaats blijven, waardoor snel doorgestart kon worden.

Ondanks de lichte wind en het vrij lange kruisrak is het gelukt om 14 wedstrijden te varen.

Door het betrekkelijk korte eerste kruisrak was het meestal vrij druk bij de bovenboei, maar door de onlangs ingevoerde regel dat de boeien niet geraakt mogen worden verliep het ronden van deze boei vrij netjes.
Langzaam maar zeker begint men hieraan te wennen. En wie de boeien toch nog raakte, maakte keurig een strafrondje.

Een punt van aandacht blijft vooralsnog de benedenboei, zeker wanneer maar één boei gerond moest worden in plaats van een gate.
Met enige regelmaat wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de boten, die deze boei net gerond hebben en hoog aan de wind over bakboord zeilen, voorrang hebben op de boten die nog voor de wind varen. Een leermoment.

De eerste drie plaatsen werden bezet door respectievelijk Peter Vulperhorst, die op de kruisrakken net even een maatje te snel was voor de rest, Remco Sol en Dirk-Jan Kann. Zoals wel vaker gingen de prijswinnaars naar huis met een fles wijn en een doosje chocolade

Maar thuiskomen met een fraaie klassering is op zich al een prijs, zodat ik voorstel om de prijzen bij wijze van afwisseling eens te verdelen over de tweede, vierde en zesde plaats. Dan was bijvoorbeeld Ronald Niezen (6e), die de laatste tijd grote vorderingen laat zien, zeer verdiend de gelukkige geweest.

Rest mij om Sylvia, Marijke en Norbert hartelijk te danken voor hun inzet.
Op 22 april zien we elkaar weer in Almere.

Dirk-Jan Kann

Reacties gesloten.