Zomercup RG65/DF65 Almere 24 augustus 2019

Het was prachtig zonnig en warm weer. Maar met alleen deze omschrijving zou je de omstandigheden wel wat tekort doen.

Aanvankelijk was er nauwelijks wind, maar na een uurtje kon gewoon gestart worden. De baan lag er keurig in en hoefde maar één keer iets verlegd te worden in verband met de krimpende wind.

Ook nu was weer gekozen voor een gezamenlijke start van de RG65 en DF65, met een iets langere baan voor de RG65 dan die voor de DF65. Hierdoor bleef het veld mooi gespreid. Met zo’n 20 boten aan de start is dit een prima optie en kun je gemakkelijk 2 verschillende klassen met elkaar combineren.

Doordat de wind bijna recht op de kop van de steiger stond waren de bovenboeien niet altijd even gemakkelijk te zien.

Maar belangrijker dan de wind was wat er allemaal onder water gebeurde. Een grote hoeveelheid waterplanten, ongetwijfeld goed voor het zuurstofgehalte van het water, dreef gestaag vanaf de grote plas naar het wedstrijdwater, waardoor elke kiel met regelmaat voorzien werd van een grote hoeveelheid planten. Naarmate de dag vorderde werd dit zo erg, dat het nodig werd om bij bijna elke wedstrijd één of meer pitstops te maken bij de steiger om de om de kiel van alle narigheid te ontdoen. Hierdoor kreeg het evenement meer het karakter van een HANDICAP-RACE MET PITSTOP dan dat van een gewone wedstrijd.

Niettemin zijn toch nog 7 wedstrijden gevaren. De vele foto’s geven hiervan een goed beeld.

Twee namen van zeilers die voor het eerst meededen en beiden bij de top drie eindigden wil ik graag even noemen: Walter Geurts bij de RG65 en Rob Wallenburg bij de DF65 met een geleende boot.

Niet onvermeld mag blijven dat het bij landelijke wedstrijden voor DF65 echt nodig is om méér dan alleen het standaard A-tuig te hebben, maar inmiddels waren de meeste boten hiervan al voorzien.

Dank gaat uit naar Remco en Taede voor de organisatie, en vooral naar Taede, die zich heeft opgeofferd om dit evenement doorgang te kunnen laten vinden

Dirk-Jan Kann

TENSLOTTE DIT:

EEN OPROEP AAN ALLE RG65 / DF-ZEILERS VAN NEDERLAND

De RG65 / DF-organisatie is dringend op zoek naar geschikte locaties. Mochten jullie, waar dan ook in Nederland, in de gelegenheid zijn om jullie eigen regionale wedstrijden bijvoorbeeld eens per maand open te stellen voor nationale wedstrijden, dan betekent dit een enorme stap voorwaarts. Nu komt alles neer op een te beperkt aantal mensen en locaties. Laat het tijdig weten.

Dirk-Jan Kann

Reacties gesloten.