Radiozeilen Nederland

RZN is in 1981 opgericht onder de naam Nemozo (Nederlandse ModelZeil Organisatie) om de belangen van radiozeilers in Nederland te behartigen. Zij is de Nederlandse Designated National Member (DNM) van de IRSA, (International Radio Sailing Association, affiliate member of World Sailing). 
RZN treedt tevens op als vertegenwoordiger van alle aangesloten klassen bij het Watersportverbond. 

Met ingang van 2011 mag RZN optreden als WSV voor radiozeilers en als zodanig voor de leden van de bij haar aangesloten Klassenorganisaties de afdrachten en wedstrijdlicenties bij het Watersportverbond verzorgen. Daarbij heeft zij haar naam veranderd van Nemozo in RZN.

Indien een erkende radiozeilklasse volgens het wedstrijdreglement van World Sailing wil zeilen en haar zeilers ook aan internationale wedstrijden wil laten deelnemen, dient de klasse zich bij de IRSA te laten vertegenwoordigen door de DNM. In Nederland is dit dus RZN. Dit houdt onder andere in dat inschrijving van zeilers voor een EK of WK via RZN loopt. Daarbij bepaalt de klasse organisatie de klassificatie volgorde van de zeilers en doet RZN de daadwerkelijke inschrijving.

Meer informatie op de website van RZN Radiozeilen Nederland Radiozeilen Nederland

Reacties gesloten.